شما اینجا هستید:   درباره ما
بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
درباره مابنام پروردگار يكتا

 


       باعث افتخار است كه فرصتي را دارم تا بدينوسيله بتوانم شرح مختصري از توانائي ها و فعاليت هاي جاري و سوابق كاري خود را در اختيار شما عزيزان و بزرگان قرار دهم .

      اينجانب رضا نيكخواه متولد 1343 و داراي سوابق بشرح زير ميباشم .

      زبان انگليسي را از 6 سالگي در موسسات تهران تا پايه CPE طي كردم پس از گرفتن مدرك ديپلم 28 ماه خدمت قانوني خود را در ارتش انجام دادم پس از اتمام سربازي در رشته حسابداري ( كارشناسي ) و بعد مديريت مالي ( كارشناسي ارشد ) ادامه تحصيل دادم . 

        در سال 1369 در شركت ABEX IRAN كه نماينده فروش محصولات پزشكي TOSHIBA از كشور آمريكا بود بعنوان حسابدار و بعد از مدتي با حفظ سمت به عنوان مسئول فروش و بازاريابي استخدام شدم .

       در همان سال توسط شركت TOSHIBA آمريكا در ايران اولين دوره تكنسيني و اوپراتوري دستگاههاي سنگ شكن كليه و MRI را ديدم .

       پس از فروش و نصب و آموزش بيش از 12 دستگاه سنگ شكن كليه و يك دستگاه MRI و بيش از 500 دستگاه راديوگرافي دندان و برگذاري بيش از هر سال 4 نمايشگاه پزشكي در مكان نمايشگاه بين المللي تهران و هتلهاي بين المللي كشور، جمعأ حدود 18 نمايشگاه ، به عنوان مدير داخلي شركت منصوب و ادامه كار دادم .

       در سال 1375 همكاري خود را در زمينه طراحي سيستم هاي نرم افزاري صنعتي و مالي با بخش ارتباط با صنعت دانشگاه امير كبير ادامه دادم و جهت انجام امور بازرگاني ، حسابرسي و مترجمي همزمان به كشورهاي متعددي سفر كرده ام .

       همزمان با اين كار قراردادي را به منظور انجام كليه امور مترجمي و بررسي امور حسابداري و حسابرسي شركتهاي تحت پوشش شركت NETWORK ، با آن شركت منعقد كردم .

       انجام پروژه هاي نرم افزاري صنعتي در مدت قرارداد با بخش ارتباط با صنعت دانشگاه امير كبير براي كارخانه هاي مهيا گاز اصفهان و شهاب خودرو تهران و وزارت نيرو و چند كارخانه ديگر از جمله سوابق كاري من بوده است .

       در سال 1378 كار خود را با كارخانجات صنعتي در جهت حسابداري صنعتي و كنترل و نظارت بر خطوط توليد و تغيه آنها بصورت اجرايي شروع كردم و با برخورداري از تجربه طراحي سيستم هاي صنعتي و مديريتي ، در همان ابتداي كار اجرايي حسابداري صنعتي خود توانستم ، طرح هاي اجرايي بسيار كارا و مفيدي را به اين واحد هاي اقتصادي ارائه نمايم .

       در سال 1380 طرح كنترل و نظارت و پشتيباني خدمات مالي و بازرگاني خود را به اجرا درآورده و كار حرفه اي خود را بر اساس اين طرح پايه ريزي و اجرا نمودم .

       در سال 1381 طرح حسابداري غير حضوري كه طرحي نو بود را به اتمام رسانده و با عهد قرارداد با شركتهاي متعدد ، اجراي تخصصي آن را آغاز نمودم . اين طرح به علت مزايا و محاسني كه در بر داشت ، خيلي زود مورد استقبال شركت هاي بازرگاني ، وارد كننده گان و شركت هاي كوچك قرار گرفت .

       در سال 1382 با سفر به كشور هاي خارجي ، كار مترجمي همزمان ، بازاريابي خارجي و حسابرسي كمپاني هاي خارجي جهت مشاركت شركتهاي ايراني و همچنين تهيه مواد اوليه موردنياز توليد كننده گان و گرفتن نمايندگي ها را نيز با شركت هاي بازرگاني و وارد كننده ها و توليد كننده هاي داخلي ادامه دادم .

       در سال 1383 همكاري خود را چند شركت نرم افزار نويسي در جهت مشاوره و طراحي مبني بر توليد سيستم هاي نرم افزاري مديريتي و صنعتي يكپارچه و پويا و همچنين آموزش و رفع اشكال و حسابرسي شركت هاي تحت قرارداد آنها نيز ادامه دادم و همزمان نرم افزارهائي با طراحي و مشاوره اينجانب از جمله نرم افزار اطلاعات موبايل ، نرم افزار جامع ليزينگ ، سيستم هاي بهره وري و نرم افزارهاي محاسباتي و بانك هاي اطلاعاتي نيز به بازار عرضه شد .

       در سال 1384 با حفظ فعاليت هاي ذكر شده ، جهت مترجمي حضوري ، همراهي متخصصين خارجي و اعزام به شهرستانها با  سازمان وزارت راه كشور نيز قراردادي امضاء و بمدت 5 ماه براي وزارت راه و مدت يك سال ديگر براي شركت NETWORK در همين زمينه ادامه فعاليت دادم .

       سال 1385 فعاليت خود را فقط روي كارخانجات توليدي و شركتهاي بازرگاني در جهت مشاوره هاي مالي ، حسابداري صنعتي و بازاريابي و فروش متمركز كردم و سبك جديدي از بازاريابي را طراحي و علاوه بر ادامه همكاري خود در كليه زمينه هاي قيد شده ، سعي در اجراي آن نمودم كه به علت عدم توانايي در توجيه صاحبان كار نسبت به تغيير سيستم بازاريابي سنتي اين طرح با شكست مواجه شد و متأسفانه نتايج خوبي را از اين طرح نگرفتم ولي تجارب بسيار خوبي را توانستم كسب كنم كه اين انگيزه را داشته باشم تانسبت به رفع مشكلات و طرح خود اقدام نمايم .

       سال 1387 همكاريهاي خود را با اكثر شركت هاي توليد نرم افزار مالي و صنعتي در زمينه مشاوره فني و شركتهاي حقوقي در زمينه انجام پشتيباني هاي خدمات مشاوره مالي و مالياتي براي موكلين آنها و نيز با شركت هاي بازرگاني داخلي و خارجي در جهت بازاريابي و تبليغات افزايش دادم .

       سال 1388 موفق به رفع مشكلات طرح بازاريابي خود ، تا حد بسيار زيادي شدم ولي اعتراف ميكنم كه همچنان مشكلاتي را نيز بر روي اجراي آن خواهيم داشت ولي شروع مجدد اجراي آنرا با شركتهاي خارجي شروع كردم و توانستم در آن سال دو قرارداد ، يكي با يك شركت توليد كننده لنت ترمز و يك شركت توليد كننده باطري اتومبيل را امضا كنم .

       سال 1389 تعداد اين شركتها زيادتر شدند و مجبور شدم فعاليهاي مالي خود را در جهت حسابداري صنعتي فقط متمركز كارخانجات توليدي كنم و با شركتهايي كه فعاليت بازرگاني دارند هم فقط در زمينه مشاوره مالي و بازرگاني ظاهر شوم.

       در سال 1390 نتيجه فعاليتهاي من در زمينه حسابداري صنعتي و مشاوره مالي و بازرگاني با كارخانجات منتج به عهد قراردادهاي طولاني مدت 5 تا 10 ساله با چند كارخانه شد و با 2 كارخانه نيز به مدت 10 سال قرارداد سهم از فروش به امضاء رساندم .

       در سال 1391 تغيير چنداني در كار نداشتم و فقط به ارائه خدمات پرداختم و با علم اينكه از سال 1392 به بعد تغيير و تحولات زيادي در ماهيت تجارت و كسب و كار داخلي پيش خواهد آمد ، فرصت را از دست ندادم و با آماده سازي طرح ها و برنامه هايي براي آينده ، خودم را آماده كردم تا فرصتها نه براي من و نه براي شركتهاي طرف قرارداد من از دست برود .