بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
تأمين نرم افزار

خدمات سخت افزاري و نرم افزاري

       همانطور كه مستحضر هستيد ، تهيه نرم افزارهاي مالي و صنعتي مناسب ، نياز به داشتن دانش فني مالي و نرم افزاري و همچنين تجربه كار طولاني مدت با اين نرم افزارها با همان شرايط كاري و اقتصادي مشابه را دارد .

       يك نرم افزار مالي به تنهايي براي تمام شرايط هاي كاري طراحي و توليد نميشود و مسلمأ براي تمام واحد هاي اقتصادي مفيد و كارا نميتواند واقع شود . بهتر است كه بگويم از يكطرف با تفاوتها و شرايط هاي مختلف كاري در كشور و اينكه هر فعاليت مشابه شرايط داخلي اقتصادي و مديريتي و ثبتي مشابه اي ندارند ، و از طرف ديگر هر نرم افزار مالي با ديدگاه هاي خاصي از يك يا چند فعاليت ، طراحي و توليد شده اند .لذا بهتر اين است كه نرم افزارهاي مالي هر واحد اقتصادي بر اساس شرايط و نيازهاي خاص همان واحد اقتصادي تهيه شود .

       در زمينه خدمات سخت افزاري و نرم افزاري ما فقط ميتوانيم با اعتبار و آشنايي اي كه با كليه فروشندگان اصلي و معتبر سخت افزاري و توليد كننده گان اصلي بهترين نرم افزارهاي مالي و صنعتي داريم و همچنين با تجربه كاري طولاني مدت در زمينه مالي و بازرگاني و اجراي عملي با اين گونه نرم افزارها به عنوان يك مشاور ، شما را مستقيمأ جهت تهيه بهترين و مناسبترين سخت افزار و نرم افزارهاي مالي براي واحد اقتصادي خود به آنها معرفي تا بهترين ها را با مناسب ترين قيمت و با بهترين شرايط ممكن بصورت نقد يا اقساط و بدون هيچ واسطه اي خريداري تا از خدمات و پشتيباني پس از فروش معتبر لازم بصورت طولاني مدت بهرمند شويد .

       مشاوره ما براي انتخاب سخت افزار و نرم افزار مورد نياز شما کاملا رايگان بوده و شما متيوانيد اطلاعات فني ما را جهت تهيه نرم افزارهاي پيشنهادي ، با كارشناسان معتمد خود نيز در ميان گذاشته و پس از تأييد و اطمينان كامل نسبت به تهيه آن اقدام فرماييد .