بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
امور نمايشگاهي

امور نمايشگاهي

       ما اعتقاد داريم كه نمايشگاه ها بهترين محل براي شناخته شدن هستند . نمايشگاهها ميتوانند شما را مستقيمأ به متخصصين ، توزيع كننده گان و مصرف كننده گان اصلي در شاخه كاري شما معرفي كرده و اين فرصت را به شما ميدهد تا محصولات خود را مستقيمأ در معرض ديد ، آزمايش ، انتقاد و تحسين متخصصين قرار داده و تجربه اي كه ميخواستيد در مدت زمان زيادي براي شناخت محصولات خود انجام دهيد را به يكباره ظرف مدت چند روز انجام دهيد .

       ما با تجربه طولاني مدت در برگزاري و شركت در نمايشگاههاي ايران و امارات ميتوانيم شما را جهت شركت در هر نمايشگاهي و در هر كشوري همراهي كرده و مسئوليت انجام كليه امور اداري ، تبليغاتي ، مترجمي ، معرفي محصول و برگزاري كامل آنرا متقبل شويم .