بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
بازاريابي و تأمين

جستجو و تأمين

       يك خريد با شرايط مناسب ، بطور مستقيم از توليد كننده اصلي و با كيفيت بالا ميتواند سود و اعتبار قابل ملاحظه اي را براي خريدار رقم بزند . ولي وقتي با يك جستجوي ساده دنبال محصول مورد نياز خود ميگرديد ، ناگهان با صدها ايميل با نام شركت هاي مختلف مواجه ميشويد كه همگي خود را توليد كننده معرفي كرده و وقتي كه تقاضاي ليست قيمت ميكنيد ، متوجه ميشويد كه ليست هاي قيمت آنها بطور فاحشي با يكديگر تفاوت دارند . حال اينجاست كه تصميم گيري براي خريدار بسيار مشكل ميشود كه وقت خود را بري تحقيق بر روي كداميك از اين شركت ها بگذارد . آيا زمان كافي براي اين همه مكاتبات هست ؟ آيا اگر فقط سراغ يك شركت كه به نوعي استعلام شده است برويم ، تضميني هست كه مطمئن شويم بهترين كيفيت را با بهترين قيمت بدست خواهيم آورد ؟

       شايد اين را تجربه كرده باشيد كه برخي از شركت ها براي تأمين مواد اوليه كار خود يا محصولي كه ميخواهند آنرا بفروش برسانند ، با شركت هاي خارجي ارتباط برقرار ميكنند و بعد از اينكه به مشكلي بر ميخورند ، متوجه ميشوند كه طرف خود يك واسطه بوده و هيچ مكان و اعتبار خاصي را نداشته و با ترفند هاي خاص خود ، بعلت بعد مسافت ، براحتي توانسته مشتريان خود را فريب دهد . و شايد اين تجربه را كرده باشيد كه مواد اوليه يا محصولي كه حتي نمونه آنرا دريافت كرده ايد ، در هر سري از سفارش با سري قبل فرق ميكند و پس از اعتراض دلایل مختلفي را از فروشنده دريافت خواهيد كرد و پس از پيگيري هاي زياد ، متوجه ميشويد كه سفارشات شما از توليدي ها و واسطه هاي مختلف خريداري ميشود و با همان برند و بسته بندي هميشگي بدست شما ميرسد . حتي اين مشكلات براي كساني كه مستقيمأ به كشورهاي شرقي سفر كرده اند هم پيش آمده است .

       اين مشكلات را معمولا دو قشر از خريداران تجربه خواهند كرد . قشر اول آنهايي كه تجربه چنداني در اين كار ندارند و قشر دوم آنهايي كه علارقم تجربه زياد فرصت اين پيگيري ها را ندارند .

       اين مشكلات حتي در خريد هاي داخلي هم مشاهده شده است . يعني شما به يك توليد كننده داخلي سفارش كار داده ايد و پس از چند مدت متوجه ميشويد كه محصولي را كه دريافت كرده ايد ، همان محصولي نيست كه قبلا دريافت ميكرده ايد و بعد از پيگيري هاي زياد ، متوجه ميشويد كه چون توليد كننده در زمان سفارش شما ، آن محصول را در خط توليد نداشته ، سفارش شما را به همكار خود داده و چون بايد سود هايي در اين وسط تقسيم شود ، مسلمأ كيفيت آن محصولات پايين تر از معمول شده است و يا تفاوتهايي را حاصل كرده است .

       يكي ديگر از مشكلات معروفي كه اكثر وارد كنندگان يا نمايندگان محصولات خارجي با آن مواجه هستند ، انحصار برندهاي خارجي است . بسيار تجربه شده كه نماينده اي يك برند از يك توليد كننده خارجي را دريافت كرده و سالها روي آن كار كرده و بعد از چند سال كه آن برند را در ايران جا انداخت و با زيانها و سختي هايي كه به آرزوي سودآوري مطلوب در آينده كشيده ، با موانع و درخواستهاي غير معمول آن كارخانه مواجه شده و بعد از چند وقت متوجه ميشود كه يا بايد به تمام خواسته هاي غير معمول آن كارخانه تن در دهد و يا بايد قيد آن برند را بزند و فكر برند ديگري از كارخانه ديگر باشد . و آن كارخانه نيز به راحتي برندي را كه زحمت معروف كردن آنرا كس ديگري كشيده است و هزينه هاي تبليغاتي آن پرداخت شده را با شرايط بسيار مطلوب تر به شركت ديگر واگذار ميكند . اين شيوه بشدت بين كارخانه هاي چيني و كره اي مرسوم شده و خطرات زيادي ، نمايندگان جديد را تهديد ميكند .

       يكي ديگر از مشكلاتي كه اكثر وارد كنندگان تجربه تلخي را از آن دارند ، تغيير ناگهاني در بسته بندي ، شكل ظاهري ، اطلاعات درج شده بر روي كالا و موارد فني و كارايي محصول بوده است . كه اين موارد بي دليل هم رخ نميدهد . همانطور كه مستحضر هستيد يك توليد كننده خارجي محصول خود را فقط براي يك محل توليد نميكند و يك برند را نيز فقط به يك نفر نميدهد بلكه ممكن است يك برند را در ايران به يك نفر و در اروپا به شركت ديگر و در آمريكا به شركت ديگر اختصاص دهد . و شرايط تغيير را مسلمأ عمده خريداران رقم ميزنند و با توجه به شرايط خاص كاري و علايق و فرهنگ كشور ما ، تا بحال ثابت شده كه اين تغييرات بر اساس شرايط كشور ما نبوده است . و خيلي از مشكلات ديگر كه واردكنندگان ما تجربه تلخي از آنها را دارند .

       اما آيا راه حلي وجود دارد كه تمامي اين مشكلات را به يكباره از پيش راه واردكنندگان يا مصرف كننده گان اجناس خارجي بردارد ؟ مسلمأ اينطور نخواهد بود و راه حل مشكلات براي هر واحد اقتصادي نسبت با نوع معاملات و قرارداد هاي آنها ميتواند بسيار متفاوت باشد .

       ما با تجربه بررسي و بازديد از كارخانه هاي توليد كننده خارجي در اكثر كشور ها و مطالعه و بررسي بر نحوه و شرايط توليد و خريد و فروش آنها ، طرح ها و پيشنهاداتي را براي كاهش اين گونه مشكلات مطرح كرده ايم كه اكثر اين پيشنهادات توانسته مشكلات را به حد زيادي كاهش دهد . اما تغييرات و دگرگوني هاي سريع در شرايط اقتصادي جهاني مرتبأ ما را وادار به بررسي و مطالعات مجدد كرده و اين را به ما ثابت كرده كه ما نيز بايد مرتبأ طرح ها و پيشنهادادت جديدي را به واحد هاي اقتصادي تحت قرارداد خود ارائه دهيم تا بتوانيم سريعأ با مشكلات ناشي از اين تغييرات نيز مقابله كنيم .

       ما با شناخت كامل از كشورهاي صنعتي و آشنايي با اماكني كه ميتوانيم كامل ترين آرشيو اطلاعاتي صنايع خاص آن كشور را تهيه كرد ميتوانيم ادعا كنيم نحوه جستجو ، شرايط اقتصادي ، ظرفيتها ي فروش ، بررسي ميزان تقاضا ، شناخت توليد كنندگان اصلي ، نحوه عهد قرارداد با آنها ، طراحي نوع سفارش ، انجام كليه مكاتبات و ارتباطات ، ايجاد شرايط كنترل كيفيت ، مشاوره براي نوع سفارش ، شناخت مواردي كه ميتواند توليد كننده را تشويق به تغيير روش دهد و طراحي روش هايي براي اجرا و مقابله تمامي اين مباحث و غيره ، مواردي هستند كه ما را پس از عهد قرارداد ، درگير تعهداتمان خواهند كرد.