بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
بروز رساني حسابها

 

جمع آوري و بروز رساني حسابهاي معوقه

       در بسياري از زمانها براي ما پيش آمده كه وقتي به مشكلي در مسائل مالي يا سرمايه اي بر ميخوريم تازه متوجه ميشويم كه اگر حساب و كتاب مرتبي داشتيم يا اگر هم داشته ايم ، همگي آنها بصورت پراكنده و سنتي بسته شده اند و مراجعه به آنها جهت مطالعه و بررسي مشكلات مالي ما امكان پذير نميباشد و در برخي از واحد هاي اقتصادي ، سرمايه داران و مديران تصميم به انحلال شركت و تقسيم سرمايه ميكنند و يا اگر بسيار خوش بينانه به مسئله نگاه كنيم ، سرمايه گذاران تصميم به برداشت سهم سود سنواتي حاصل از كاركرد چندين سال واحد اقتصادي را ميگيرند و اگر حسابهاي مالي شركت بصورت يكپارچه ثبت نشده باشد ، احتمال بروز اختلاف و شك و سوء تعبير نيز بوجود خواهد آمد . گاهي هم تغيير قوانين در مثلا گرفتن وام هاي كلان و يا شركت در مناقصات و غيره باعث نياز واحد اقتصادي نسبت به داشتن صورت هاي مالي سالهاي قبل شركت مي شود .

       در اين صورت اين امكان براي ما هست كه اين اطمينان را به واحد اقتصادي بدهيم كه كليه حسابهاي معوقه شركت ، مربوط به هر چند سال هم كه باشد را بر طبق اسناد و مدارك و اطلاعات موجود شركت جمع آوري و جهت ارائه صورتهاي مالي و ترازها به دوصورت نرم افزاري و يا سنتي و يا تنظيم دفاتر مالي ، به روز رساني نماييم.

       پس از به روز رساني حسابهاي معوقه شركت و تحويل صورتهاي مالي ، چنانچه از اين پس واحد اقتصادي تمايل به داشتن يك سيستم حسابداري اصولي و منطقي را داشته باشد ، ما ميتوانيم در تمام زمينه ها از قبيل معرفي سيستم نرم افزاري مناسب ، آموزش ، كنترل و نظارت و مشاوره ، واحد اقتصادي را حمايت و پشتيباني نماييم. براي اطلاعات بيشتر ، شما را به مطالعه صفحات مربوطه دعوت ميكنيم.