بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
تنظيم اظهارنامه و دفاتر

 

تنظيم اظهارنامه و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي

 همانطور كه مستحضر هستيد صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه ھاي زير تقسیم مي شوند :

       الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعالیت ھاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت ھستند .

       ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعالیت ھاي شغلي خود در دفاتر درآمد و ھزينه مي باشند .

       ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندھاي الف و ب فوق نیستند .

       و بر اساس تبصره 1 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالیاتي كشور در صورت تشخیص ضرورت مي تواند ھر يك از مشمولان بند ب اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند الف اين ماده ملزم نمايد .

       و با توجه به دانستن اينكه واقعأ جمع آوري مدارك مالي يك سال يك شركت جهت ثبت دفاتر آن شركت نياز به زمان مناسب دارد و هر چه فاصله زمان وقوع معاملات با رمان ثبت آنها زيادتر شود ، امكان اشتباه و گم كردن يا فراموش كردن بسياري از عملیات های مالي نيز بيشتر ميشود ، با اين وجود باز خيلي از شركتها در پايان سال مالي آنهم در خرداد و تير ماه به ياد تنظيم دفاتر و جمع آوري مدارك مي افتند . لذا براي اين كار و با وجود زمان كم حسابداري ، آنها مجبور به حساب سازي مي شوند و دليل اين كار هم در اكثر شركتها اين است كه انجام معاملات در طول سال بدون مشاوره و دريافت مدارك قانوني صورت گرفته ، لذا شركت براي جور كردن مدارك حسابداري و هزينه هاي خود رو به اصطلاحأ ( Hocus-Pocus Accounting ) ميآورند يعني با هر ترفندي اقدام به درست كردن مدارك لازم جهت ثبت دفاتر مي نمايند . و با توجه به اينكه اگر همان شركت تمام معاملات خود را طي سال و بطور واقعي ولي با اسناد و مدارك معتبر و آگاهانه نشان دهد ، در آخر سال ، هم ماليات كمتري پرداخت خواهد نمود و هم مشمول جرائم ناشي از تخلفات نمي شوند .اصطلاحي است كه ميگويند Sham Transactions—More Red Flags ) مفهوم كلي آن اين است كه هر چه معاملات ساختگي تر باشد ، ايرادات و اشتباهات آن نيز بيشتر ميشود .

       ما براي تمامي شركت ها طرح و روش خود را پيشنهاد مي كنيم . ما در طي سال به كمك مديريت ، واحدهاي خريد و فروش و واحد حسابداري آنها آمده و با مشاوره هاي به موقع خود ، آنها را در اخذ و بايگاني اسناد قانوني لازم هدايت خواهيم كرد . و در همين راستا كليه حسابداري مالياتي آنها را نيز طي سال انجام و با گزارشات و صورت هاي مالي خاص خود ، مديريت را هر ماهه نسبت به روند حسابداري مالياتي شركت مطلع خواهيم ساخت . ضمنأ با اين كار به راحتي ميتوانيم در هر دوره ، نسبت به ارائه اظهارنامه هاي مالياتي ارزش افزوده و ثبت گزارشات فصلی شركت نيز ، بموقع اقدام نماييم .

       با اين روش شركت در آخر سال هيچ نيازي به حساب سازي و جور كردن مدارك را نخواهد داشت ، بلكه با مشاوره ها و نظارت صحيح ، كليه مدارك بصورت قانوني در هنگام معامله اخذ ، ثبت و بايگاني ميگردد . در ضمن تنظيم و تسليم اظهارنامه شركت نيز بموقع و بدون خطا انجام خواهد پذيرفت .

       اظهارنامه عملكرد شركت پس از تأييد نسخه آزمايشي ، بصورت الكترونيكي ارسال و كپي آن با كد پيگيري به همراه دفاتر و صورت هاي مالي و صورت سود و زيان و اسناد استاندارد مربوطه و گزارش گردش کالا و صورت استهلاکات و  لیست حقوق و دستمزد جهت ارائه به اداره دارايي به شركت تحويل ميگردد براي اطلاعات بيشتر از اين روش ، حتمأ با ما تماس حاصل فرماييد

 

 

 

 

ارزش افزوده

 

تنظيم اظهارنامه ارزش افزوده

       گفته ميشود كه در كشورهايي كه بيشتر درآمد آنها از گرفتن ماليات تأمين ميشده ، طرح و ايده ماليات بر ارزش افزوده در آن كشورها بخاطر اين مطرح شد كه عدالتي را براي پرداخت كننده گان ماليات برقرار كنند . بدينصورت كه اعتقاد داشتند اگر بخواهند ماليات را بر اساس درآمد از صاحبان درآمد بگيرند ، بايد اين ماليات را از كساني بگيرند كه بيشترين سهم را در خدمت و سود آوري به مملكت دارند .

       يعني كساني كه تمام سرمايه و وقت و زندگي خود را براي كسب درآمد و كار و سودآوري براي مملكت شان و اشتغال گذاشته اند ، بايد به نسبت ماليات بيشتري نيز پرداخت كنند و تمام كساني كه از تلاش براي كسب درآمد خود داري ميكنند اكثرأ ترجيح ميدهند كه خود را مشغول كارهاي كاذب كنند و در عين حال از تمام مزايا و امكانات كشور نيز نهايت استفاده را ميبرند ، به رغم درآمد كمتر ، ماليات كمتري را نيز پرداخت نمايند .

       اين كشورها از اين نگران شدند كه صاحبان درآمد احساس بي عدالتي كنند و آنها هم بخواهند با عدم فعاليت خود ، بدون پرداخت ماليات از تمام امكانات مملكت بهره مند شوند .

       لذا به خاطر جلوگيري از چنين افكار اشتباهي ، فكر مطرح كردن طرح مالبات بر ارزش افزوده را كردند . يعني هر كس كه بيشتر از امكانات مملكت استفاده كند ، بايد ماليات بيشتري را بدهد .

       البته اين را هم ميدانيم كه برداشتن ماليات بر درآمد و جايگزين كردن ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي كشور ، مشكلات بسياري را بر سر راه دولت ها خواهد گذاشت كه تا كنون اكثر دولتها ترجيح داده اند كه تلفيقي از اين دو حالت ماليات را در نظام مالياتي خود داشته باشند .

       ولي چيزي كه حائز اهميت است ، اين است كه در نظام مالياتي كنوني كشور ، هر شركتي كه خود را به عنوان يك مؤدي ماليات بر ارزش افزوده معرفي و در نظام مالياتي كشور ثبت نام نمايد ، در اصل به نفع شركت خود قدم برداشته است .

       بدينصورت كه با ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، اين نوع واحد هاي اقتصادي ميتوانند ماليات هايي را كه در هنگام خريد كالا و خدمات پرداخت ميكنند را از محل فروش همان كالا و خدمات از مصرف كننده دريافت كنند . بنابر اين با رعايت قوانين ماليات بر ارزش افزوده و تسليم بموقع اظهارنامه ارزش افزوده در موعد مقرر ، واحد اقتصادي هيچگونه ماليات بر ارزش افزوده اي را از خود پرداخت نخواهد كرد .

       ما ميتوانيم با عهد يك قرارداد ، كليه مسئوليت انجام حسابداري اين بخش از كار و همچنين تنظيم و ثبت الكترونيكي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را براي واحد هاي اقتصادي قبول كرده و در پايان هر دوره مدارك مربوطه از قبيل پرينت اظهارنامه و ثبت واريزي هاي بانكي و گزارش گردش انبار احتمالي كالا و خدمات و همچنين گزارشات لازم حسابداري اين بخش از كار را تحويل واحد اقتصادي نماييم .

 

 

 

 

صورت معاملات فصلی

 

ثبت صورت معاملات خريد و فروش فصلي

       همانطور كه مستحضر هستيد وزارت دارائي سامانه اي را تشكيل داده كه ارسال الکترونيکي صورت معاملات اين سامانه در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 ق.م.م ايجاد گرديده و توسط آن، موديان محترم مالياتي مي توانند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خريد و فروش و همچنين پرداخت بابت قراردادها اقدام نمايند.

       در اين راستا ما براي واحدهاي اقتصادي اي كه قرارداد ساليانه با ما انعقاد كرده اند ، پس از حسابرسي هاي فصلي خود نسبت به ثبت صورت معاملات فصلي آنها در اين سامانه اقدام و گزارشات لازم را براي ارائه به وزارت دارائي به آنها تحويل خواهيم داد

       همچنين اين سيستم به ما اين امكان را نيز ميدهد تا نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مودياني که از ارائه شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد ملي (براي اشخاص حقيقي) به فروشنده در زمان خريد کالاها و خدمات امتناع ورزيده اند، نيز اقدام نماييم.

       دوره ارسال اطلاعات براي خريد و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و مي بايست تا سي روز (30 روز ) پس از پايان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود .

       در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يک ماه از زمان انجام معامله در فرم "فهرست امتناع" به اداره امور مالياتي اعلام نمايند مشمول جريمه از اين بابت نخواهند بود.

       ضمنأ واحدهاي اقتصادي اي كه كالاهاي خود را به اشخاص حقيقي به فروش ميرسانند ، ملزم به دريافت شماره ملي آنها ميباشند ولي براي اشخاص حقوقي با داشتن كد اقتصادي يا شماره شناسه ملي و يا حتي شماره ثبت شركت نيز ميتوان اقدام به ثبت صورت معاملات فصلي نمود