بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
حسابداري حضوري

حسابداري حضوري

       در بسياري از شركتها با وجود گردش مالي و فروش بالا ، حجم اسناد حسابداري جهت ثبت پايين ميباشد و وجود يك حسابدار تمام وقت ميتواند هزينه هايي از قبيل حقوق و مزاياي و بيمه و غيره ، و از طرفي ديگر نگراني هايي از قبيل ، فاش شدن سود خالص شركت و قيمت هاي تمام شده حقيقي و آمار مشتريان و غيره را در بر داشته باشد . لذا خدمات حسابداري حضوري و غير حضوري ما تا بحال توانسته نظر بسياري از مديران را به خود جلب كند و با كاهش نگراني ها ، موجب كاهش چشمگير هزينه هاي خدمات مالي آنها نيز شود . در اين شيوه از حسابداري ، ما نسبت به حجم كار شركتها ، فقط زمان مفيد انجام كار را به آنها ميفروشيم و با اين نوع قرارداد ، حسابداران ما ، نسبت به حجم كاري شركت ، ساعت هايي را با هماهنگي قبلي بصورت ثابت به شركت مراجعه و پس از اتمام كار كه شرح آن بصورت مفصل در همين صفحه آمده ، شركت را ترك ميكند .

       خدمات حسابداري حضوري ما با اين شرح انجام ميشود كه حسابداران ما خدمات حسابداري شركت را در محيط شركت انجام بدهند كه خود نيز به سه صورت ميتواند امكان پذير باشد .

       ولي قبل از اينكه بشرح اين نوع خدمات بپردازيم ، لازم به توضيح است تا مستحضر شويد كه تمام خدمات حسابداري ما به صورت پاره وقت انجام خواهد شد .

  •        روش اول اينكه ، شركت خود داراي سيستم كامپيوتر و نرم افزار است و يا نسبت به تهيه آنها توسط ما يا مسئولين شركت اقدام ميكنند و حسابداران ما ، خدمات حسابداري شركت را با امكانات موجود شركت انجام ميدهند . در اين صورت زماني را در طي هفته نسبت به حجم كاري مشخص و هميشه در همان زمان مقرر ، حسابداران ما به شركت مراجعه و پس از انجام امور حسابداري ، گزارشات لازم را تنظيم و تحويل ميدهند و مديريت خود ميتواند تمام گزارشات مورد نياز را در غياب حسابدار ، در اختيار داشته باشد .
  • روش دوم اينكه ، شركت به هر دليلي ، تمايل به تهيه نرم افزار حسابداري و سيستم كامپيوتري در راستاي اين اهداف را ندارد . لذا ما ترتيبي را داده ايم تا حسابداران ما با نرم افزارها و ابزارهاي مختص این امر ، جهت انجام امور حسابداري به شركت مراجعه و پس از اتمام كار ، گزارشات لازم از قبيل صورت حساب مشتريان ، تراز حسابها ، فاكتور ها ( به تفكيك ) و صورتهاي مالي را به صورت Print PDF و يا Print Out در اختيار شركت قرار داده و در صورت غياب حسابدار نيزبتوانند به صورت تلفني يا اينترنتي ، پشتيباني هاي لازم را انجام دهند . اين روش نيز مورد استقبال بسياري از شركتها قرار گرفته است .
  • روش سوم اينكه ، شركت تمايل دارد حسابهاي خود را به صورت سنتي يا بصورت دستي در دفاتر مالي روزنامه ، معين و كل داشته باشد . اين روش نيز براي ما مقدور بوده و حسابداران ما ميتوانند با حضور به شركت ، كليه امور حسابداري شركت را بصورت دستي انجام داده و كليه گزارشات لازم را به همراه دفاتر ثبت شده در اختيار شركت قرار دهند .

       روش حسابداري غير حضوري ما نيز ميتواند براي شما جالب و مفيد باشد . لطفأ جهت استحضار از شرح كامل اين فعاليت بر روي آيكان فوق كليك فرماييد .