شما اینجا هستید:   خانه
خدمات بازاريابي
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
آمار بازديدكنندگان
خوش آمدید

 

موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين    

 

       با توجه به تغيير و تحولات مداوم اقتصادي و سياسي كه گاهأ منجر به ايجاد بحرانهاي مالي و اقتصادي در كشورها و همچنين واحد هاي صنعتي واقتصادي كوچك و بزرگ شده و اينكه در اثر اين گونه تغيير و تحولات هميشه ترس از ركود بازار و زيان هاي ناشي از آن و غيره بر كانون واحدهاي اقتصادي حاكم شده و اين ترس ميتوانند باعث اختلال در برنامه ريزي هاي مديريتي صحيح و منظم جهت توليد و سرمايه گذاري و فروش و در نهايت انجام يك تجارت سالم و منطقي شود

       و از طرف ديگر همچنين پيشرفت روزافزون علم و دانش فني و تكنيكهاي تجارت روز در دنيا باعث ايجاد ترس در واحد هاي اقتصادي كوچك و متوسط مبني بر از دست دادن بازار فروش خود به جهت عدم توانايي در بهره گيري از فن آوري هاي روز و بهبود كيفيت و رقابت با صاحبان علم روز شده است . لذا چنين تحولاتي ميتواند باعث بي ثباتي در كيفيت و موجوديت مواد اوليه توليد از يك سو و بي ثبات شدن تعرفه ها و بازار مصرف و ركود بازار از سوي ديگر شود تا واحد هاي اقتصادي كوچك و متوسط بتوانند چند صبايي ديگر حتي به كذب ، خود را در بازار روز نگهدارند و اين مسائل است كه همواره مديران واحد هاي اقتصادي را دچار بحران و نگراني كرده است و اين نگراني ها همواره حاكم بر فكر آنها بوده و فرصت تفكر صحيح را از آنها سلب نموده است .

       اگر خوب تأمل كنيم ، متوجه خواهيم شد كه همين مسائل باعث شده كه واحد هاي اقتصادي خوب و توانا در تمام كشورها با وجود داشتن دانش فني و تجربه و سرمايه هاي لازم ، نياز خود را به داشتن يك كانون فكري ، خارج از محيط كاري خود ، احساس كنند. اينگونه كانون فكر ميتواند با تمام قابليتها و دانش فني كه مديران و پرسنل واحد اقتصادي دارند ، در لحظات حساس و بحران ها كه فشارها و استرس ها ي ناشي از درگيري هاي كاري بي مورد و اتلاف وقت ها و بي ثباتي و ركود بازار ، زمان و قدرت تفكر را از مديران ميگيرد ، به كمك مديران آمده و با مشاوره هاي مالي ، اقتصادي ، فني ، مهندسي ، بازرگاني ، توليد ، بازاريابي و غيره ، اين خلاء را براي آنها پر كرده و در راستاي اهداف واحد اقتصادي ، موجب پيشرفت و حركت رو به جلوي آن واحد گردند.

       ما مفتخريم كه ميتوانيم به عنوان يك كانون فكر، كه تجربه و توانايي كامل براي مشاوره و حتي اجرا را نيز دارد ، در زمينه هاي مختلف و در تمامي مراحل توليد و بازرگاني ، از قبيل خدمات و مشاوره هاي مالي ، بازرگاني ، مباحث قيمت تمام شده واقعي ، ارزش گذاري يا محاسبه ارزش واقعي محصول ، انبارداري ، طراحي خطوط توليد ، ايجاد هماهنگي بين خطوط توليد و ساير بخشهاي توليد با خط توليد ، محاسبه ارزش ضايعات و كاهش ميزان آن ، كاهش هزينه هاي سربار مستقيم ، هماهنگ كردن برنامه هاي خريد وتوليد و فروش ، ارتقا و بهره وري در توليد ، زمان سنجي و ظرفيت سنجي ، محاسبه زمانهاي استاندارد ساخت ، محاسبه ارزش زمانهاي از دست رفته و شيوه كاهش اين زمانها و محاسبه سودآوري و افزايش سود و در نهايت بازاريابي و فروش محصول با جديدترين شيوه هاي روز دنيا متناسب با شرايط ، مكان و ظرفيت بازار در كنار صاحبان واحدهاي اقتصادي موثر بوده و همچنين ميتوانيم پل ارتباطي اي باشيم بين واحد هاي اقتصادي داخلي با واحد هاي مشابه خارجي جهت پيشبرد دانش فني روز واحد اقتصادي يا توليدي .

       ما ميتوانيم با ارائه راهكارهاي اجرايي جهت رفع عارضه هاي تعيين شده در واحد ها و نظارت بر روند اجراي راهكارهاي ارائه شده و با ارائه اطلاعات از بازاريابي كيفي و معرفي وضعيت بازار و نوع كالاي توليد شده توسط رقباي خارجي و بازرسي هاي مداوم و ايجاد تبادل تجربه ها ، راهكارها و دانش فني روز با حضور مشاورين ذيربط و در آخر نيز ميتوانيم با ارائه خدمات تحقيقاتي ، موجب ارتقاء كيفيت ، پيشرفت و سطح علمي واحد اقتصادي شده و زمانها را جهت رسيدن به اهداف واحدهاي اقتصادي براي مديريت ها كوتاه كنيم

       براي واحد هاي اقتصادي و صنعتي اي كه نياز به تهيه مواد اوليه يا كالاي خود از خارج از كشور هستند نيز ميتوانيم با تجربه كافي و شناخت از واحدهاي صنعتي و توليدي مستقيم خارجي ، اين واحد هاي اقتصادي را مستقيمأ به توليد كننده گان مستقيم و اصلي آن محصول معرفي و كليه مراحل كاري آنها از قبيل مكاتبات و تماسهاي مستقيم و غيره مبني بر يك خريد سالم و مطمئن ، با كيفيت و قيمت و ضمانت مطلوب را بعهده گرفته و با حذف واسطه ها و مراحل غير مستقيم تهيه و توزيع كالا و هزينه هاي سربار غير ضروري ، باعث كاهش قيمت تمام شده و ارتقاء كيفي محصول و خدمات هر چه بهتر اين واحد هاي اقتصادي و صنعتي شويم

براي توضيحات بيشتر در رابطه با تفكرات ما و توضيحات بيشتر ، شما را به بازديد از صفحات مربوطه دعوت مينماييم

 

 

زمينه هاي فعاليت