بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
حسابداري غير حضوري

حسابداري غير حضوري

       در بسياري از شركتها فضاي مناسبي براي استقرار واحد مالي وجود ندارد ، و در برخي ديگر با وجود گردش مالي خوب ، حجم اسناد حسابداري جهت ثبت پايين بوده و وجود يك حسابدار تمام وقت ميتواند هزينه ها و مشكلاتي را دربر داشته باشد و در برخي ديگر از شركتها ، مديران ترجيح ميدهند كه امور مالي شركت از ديد پرسنل و ديگران پنهان باشد و يا مايلند حسابداري شركت به دلايل خاصي ، در خارج از محيط شركت انجام شود .

       براي اينگونه از واحد هاي اقتصادي ، ما سيستم حسابداري غير حضوري خود را پيشنهاد ميكنيم كه خود به سه صورت ميتواند امكان پذير باشد . اين شيوه كاملا ابتكاري بوده و سالها است كه ما تنها مجري اين طرح بوده و هستيم و تا كنون حسابداري تعداد زیادی از شركتها ، توسط اين شيوه در حال انجام ميباشد .

  1. روش اول اينكه ، شركت هيچ تمايلي نسبت به تهيه سيستم نرم افزار حسابداري را ندارد و گزارشات خود را بصورت مكتوب ميخواهد . در اينصورت ما اطلاعات مالي شركت را به شيوه هاي مختلف خود جمع آوري و در محل كار خود نسبت به ثبت امور حسابداري آن واحد اقتصادي اقدام مينماييم و پس از اتمام كار ، در زمان هاي مقرر شده ، گزارشات مورد نياز شركت را از قبيل صورت حساب مشتريان ، ترازهاي مالي ، گزارشات انبار ، چك و فاكتور ها و غيره را به صورت پرينت شده و پرينت PDF در اختيار مديران قرار ميدهيم .
  2. روش دوم اينكه ، شركت تمايل به تهيه سيستم نرم افزار حسابداري اي كه ما معرفي ميكنيم را دارد ، ولي امكان اتصال دائم به شبكه اينترنتي را ندارد ، در اين صورت ما به همان شيوه قبلي خودمان ، اطلاعات واحد اقتصادي را جمع آوري و حسابداري آنرا انجام داده و سيستم نرم افزاري شركت را با فايل پشتيبان خود به روز رساني ميكنيم و آموزشهاي لازم به مديريت جهت بهره گيري از گزارشات لازم و مورد نياز را انجام ميدهيم . در اينصورت واحد اقتصادي ميتواند در نبود ما نيز تمام گزارشات لازم را داشته باشد .
  3. روش سوم اينكه ، شركت نه تنها تمايل به تهيه سيستم نرم افزار حسابداري اي كه ما معرفي ميكنيم را دارد ، بلكه امكان دسترسي به اتصال شبكه اينترنتي دائم را نيز دارا ميباشد . در اينصورت ما ميتوانيم امور حسابداري شركت را بصورت Online درست بر روي سيستم نرم افزار مالي شركت انجام داده و ديگر بدون نياز به هر گونه به روز رساني ، واحد اقتصادي میتواند از گزارشات به روز ما بهره مند باشد .

      انجام امور حسابداري غير حضوري ما ، با نرم افزارهاي كاملا تخصصي انجام گرفته و اين امكان را به واحد اقتصادي خواهد داد كه تمام گزارشات مالي خود را همراه با تضمين پشتيباني و آموزش انجام داده و همچنین واحد اقتصادي قادر خواهد بود تا تمام گزارشات مورد نياز خود را خود طراحي و به بهره برداري برساند .

       لطفأ جهت هر گونه نياز به اطلاعات بيشتر ، با ما تماس بگيريد