بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
حسابداري حضوري

حسابداري حضوري

       در بسياري از شركتها با وجود گردش مالي و فروش بالا ، حجم اسناد حسابداري جهت ثبت پايين ميباشد و وجود يك حسابدار تمام وقت ميتواند هزينه هايي از قبيل حقوق و مزاياي و بيمه و غيره ، و از طرفي ديگر نگراني هايي از قبيل ، فاش شدن سود خالص شركت و قيمت هاي تمام شده حقيقي و مشتريان و غيره را در بر داشته باشد . لذا خدمات حسابداري حضوري و غير حضوري ما تا بحال توانسته نظر بسياري از مديران را به خود جلب كند و با كاهش نگراني ها ، موجب كاهش چشمگير هزينه هاي خدمات مالي آنها نيز شود . در اين شيوه از حسابداري ، ما نسبت به حجم كار شركتها ، فقط زمان مفيد انجام كار را به آنها ميفروشيم و با اين نوع قرارداد ، حسابداران ما ، نسبت به حجم كاري شركت ، ساعت هايي را با هماهنگي قبلي بصورت ثابت به شركت مراجعه و پس از اتمام كار كه شرح آن بصورت مفصل در همين صفحه آمده ، شركت را ترك ميكند ...........

براي توضيحات بيشتر از شرح كامل خدمات ما ، لطفأ بر روي اين قسمت كليك فرماييد

ارزش افزوده

تنظيم اظهارنامه ارزش افزوده

       گفته ميشود كه در كشورهايي كه بيشتر درآمد آنها از گرفتن ماليات تأمين ميشده ، طرح و ايده ماليات بر ارزش افزوده در آن كشورها بخاطر اين مطرح شد كه عدالتي را براي پرداخت كننده گان ماليات برقرار كنند . بدينصورت كه اعتقاد داشتند اگر بخواهند ماليات را بر اساس درآمد از صاحبان درآمد بگيرند ، بايد اين ماليات را از كساني بگيرند كه بيشترين سهم را در خدمت و سود آوري به مملكت دارند .

      يعني كساني كه تمام سرمايه و وقت و زندگي خود را براي كسب درآمد و كار و سودآوري براي مملكت شان و اشتغال گذاشته اند ، بايد به نسبت ماليات بيشتري نيز پرداخت كنند و تمام كساني كه از تلاش براي كسب درآمد خود داري ميكنند اكثرأ ترجيح ميدهند كه خود را مشغول كارهاي كاذب كنند و در عين حال از تمام مزايا و امكانات كشور نيز نهايت استفاده را ميبرند ، به رغم درآمد كمتر ، ماليات كمتري را نيز پرداخت نمايند .

       اين كشورها از اين نگران شدند كه صاحبان درآمد احساس بي عدالتي كنند و آنها هم بخواهند با عدم فعاليت خود ، بدون پرداخت ماليات از تمام امكانات مملكت بهره مند شوند .

براي توضيحات بيشتر از شرح كامل خدمات ما ، لطفأ بر روي اين قسمت كليك فرماييد

 

 

به روز رساني حسابها

جمع آوري و بروز رساني حسابهاي معوقه

       در بسياري از زمانها براي ما پيش آمده كه وقتي به مشكلي در مسائل مالي يا سرمايه اي بر ميخوريم تازه متوجه ميشويم كه اگر حساب و كتاب مرتبي داشتيم يا اگر هم داشته ايم ، همگي آنها بصورت پراكنده و سنتي بسته شده اند و مراجعه به آنها جهت مطالعه و بررسي مشكلات مالي ما امكان پذير نميباشد و در برخي از واحد هاي اقتصادي ، سرمايه داران و مديران تصميم به انحلال شركت و تقسيم سرمايه ميكنند و يا اگر بسيار خوش بينانه به مسئله نگاه كنيم ، سرمايه گذاران تصميم به برداشت سهم سود سنواتي حاصل از كاركرد چندين سال واحد اقتصادي را ميگيرند و اگر حسابهاي مالي شركت بصورت يكپارچه ثبت نشده باشد ، احتمال بروز اختلاف و شك و سوء تعبير نيز بوجود خواهد آمد . گاهي هم تغيير قوانين در مثلا گرفتن وام هاي كلان و يا شركت در مناقصات و غيره باعث نياز واحد اقتصادي نسبت داشتن صورت هاي مالي سالهاي قبل شركت مي شود ...........

براي توضيحات بيشتر از شرح كامل خدمات ما ، لطفأ بر روي اين قسمت كليك فرماييد

 

 

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

       كارخانه اي را درنظر بگيريد كه تعداد زيادي كارگر در آن مشغول بكار هستند و تمام اين كارگرها داراي حقوق ثابتي هستند كه شامل پرداخت حق بيمه مشخصي هم ميباشد . اما اين كارگرها در كارخانه ملزم به انجام يك حجم كار مشخص در روز ميباشند و اگر فعاليت آنها بيشتر از آن حجم در روز شود بايد به ازاء توليد هر قطعه يا انجام هر واحد كار اضافه ، كارمزد دريافت كند و همين كارگر اگر در شيفت دوم كاري خود باشد ، بايد اضافه كار دريافت كند و باز اگر حجم كار شيفت دوم وي از حد مقرر نيز تجاوز كند بايد علاوه بر اضافه حقوق ، كارمزد و اضافه كارمزد نيز دريافت كند .

       حال اگر بر اساس اصول حسابداري صنعتي بخواهيم فقط هزينه كار مستقيم را سربار قيمت تمام شده كار يا كالا كرده و مابقي حقوق ، دستمزد و كارمزد پرداخت شده را سربار هزينه مستقيم كارخانه و از طرفي هم بخواهيم هزينه هاي سربار مستقيم بيمه و ماليات حقوق متعلقه را محاسبه كنيم و باز از طرف ديگر جهت پرداخت حقوق و دستمزد هر كارگر نياز به گزارش كار موثر هر كارگر بر هر قطعه يا تفكيك ميزان نفر ساعت كار انجام شده هر كارگر بر روي يك كار گروهي را خواهيم داشت . حال خود قضاوت كنيد ، اگر بخواهيم تمام اين محاسبات را در يك كارخانه بصورت دستي و يا با نرم افزارهاي حسابداري غير تخصصي محاسبه كنيم ، به چند نفر حسابدار نياز خواهيم داشت ..........

براي توضيحات بيشتر از شرح كامل خدمات ما ، لطفأ بر روي اين قسمت كليك فرماييد

 

 

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

       با توجه به اينكه محاسبه قيمت تمام شده محصول در كشور ما ،‌ هنوز به آن مفمهوم واقعي خود نرسيده و هنوز چرخه توليد كشور بر اساس هزينه هاي سربار جذبي كنترل و محاسبه ميشود لذا تا كنون هرگز يك قيمت واقعي و رقابتي براي محصولات توليد شده خود را نداشته ايم و هميشه از لحاظ قيمت و كيفيت از بازار جهاني عقب بوده ايم .

       ولي اكنون توليد كننده گان ما ، براي وارد شدن به بازار جهاني و رقابتي جهت توسعه صادرات كالاهاي خود ، نياز به محاسبه قيمت تمام شده محصول بر اساس ارزش واقعي محصول را بيشتر احساس ميكنند .

       ما ميتوانيم اين نوع محاسبات قيمت تمام شده محصول را ، حتي براي صنايع كوچك كشور نيز انجام داده و با بدست آوردن ارزش واقعي محصول و قيمت تمام شده حاشيه اي يا به عبارتي ديگر ( Marginal ) و با در اختيار گذاشتن و طراحي سيستم هاي محاسباتي و بهره وري ، اين نوع توليد كننده گان را نيز ، در جهت نزديك شدن و دستيابي به بازار رقابتي داخلي يا خارجي ياري كرده و مانع از زيان هاي احتمالي آنها ، به خاطر كاهش قيمت و افزايش كيفيت محصول ، توسط ساير توليدي هاي بزرگ داخلي و خارجي شويم .........

براي توضيحات بيشتر از شرح كامل خدمات ما ، لطفأ بر روي اين قسمت كليك فرماييد